Sång/instrument
Du kan lära dig mycket mer än du tror! Jag vägleder dig.


"Det jag uppskattar med Maria är att hon anpassar lektionerna utifrån mina mål och förutsättningar.” ..."Hon är uppmuntrande och hjälper mig samtidigt på ett professionellt sätt att ständigt förbättra mig.” - Helena

Sånglektioner

Vi utgår naturligtvis från dina önskemål, behov och din musiksmak. Därifrån utforskar vi tillsammans hur din röst kan utvecklas och jag vägleder dig med hjälp av rätt teknik. Andningen är a och o för en sångare och är det mest grundläggande som alla jobbar med, oavsett nivå. Med rätt sångövningar kommer du att utveckla rösten. Jag utgår alltid från den genuina sångglädjen och anpassar den sångtekniska övningen efter person, nivå och sång.

Sånggrupp

Du som redan är elev hos mig har möjlighet att även sjunga tillsammans med andra sångelever. Jag sätter ihop en grupp av elever som kan tänkas passa ihop med sina individuella röster. Utifrån era önskemål och röstlägen väljer jag ut passande sånger/låtar, det kan vara såväl enstämmigt som flerstämmigt. När gruppen känner sig varm i kläderna ordnar vi en mindre konsert för vänner och bekanta.

Pianolektioner

Precis som i sången utgår jag från din ålder, individuella nivå och ambition. Låtarna kan vara allt från poplåtar, barnvisor till jazz och klassiska pianostycken. Du får lära dig både att spela efter noter och på gehör (genom att lyssna). Du köper din egen pianobok.

Lektionerna passar nybörjare till fortsättningselever på medelnivå. Ej avancerade pianister.

Frågor? Kontakta mig!