Musik och språk

14.05.2020

    I dagens blogg vill jag lyfta ämneskombinationen musik och språk. Språk är nämligen ett stort intresse för mig och då speciellt svenskan, men även andra som t ex engelska och franska.

   Som barn läste jag mycket böcker, vilket nog också var utvecklande. I musikklasserna sjöng vi mycket i kör på andra språk, bl a engelska, italienska, tyska och t o m ungerska. Vi lärde oss grunderna i uttalet på respektive språk och där hade vi nytta av musiken! Genom att koppla ihop orden och fraserna med en melodi, så kändes det som att jag fick en bättre känsla för det aktuella språket.

   Varje språk har sin speciella satsmelodi. Så jag tror absolut att man kan ha nytta av att koppla ihop musik och språk i sitt lärande. Nu finns det ju även vetenskaplig forskning kring kopplingen mellan musik och språk. Det är väldigt intressant!

   När jag googlar på ämnet så hittar jag f a en licentiatuppsats från Göteborgs universitet skriven av Katarina Dahlbäck, titulerad "Musik och språk i samverkan". Nu har jag ännu inte läst mer än början av det jättelika arbetet som hon under en längre period har gjort i sitt praktiska arbete ute på en skola tillsammans med både elever och andra pedagoger. Några av de främsta frågor som ställs i texten är just det som jag nyfiket antydde här ovan samt i ett instagraminlägg nyligen, nämligen "hur musikaliska och språkliga lärprocesser kan interagera med varandra och vad det innebär att kombinera dessa ämnen i lärandet".

   Man kan använda språket som redskap i det musikaliska lärandet och man kan också göra det omvända, använda musiken som redskap i det språkliga lärandet. T ex genom att praktisera det tyska uttalet med hjälp av en sång på tyska. Eller tvärtom: I sången kan man lyfta fram melodin genom språkets poetiska uttryck eller genom rim.

   Hemma hos oss gillar vi att rimma bl a eftersom jag har en 4,5-åring i huset. Jag har alltid älskat att leka med ord på olika sätt och att rimma är ett av dem. Dessutom livar man upp vardagen med att skoja till det med lite rim då och då. Sätta nya ord på en enkel sång som vi alla kan eller som för stunden är poppis hos oss. Nu märker jag ännu mer att det börjar göra avtryck på dottern som är mitt uppe i att utveckla sitt språk. Häromdagen sa hon ett par helt vanliga meningar i sin konversation med mig och avbröt sig abrupt med "det RIMMAR". Leendet spred sig!

   Och ja, det är underbart att på nära håll få se och uppleva hur ett barn utvecklas och interagerar med omvärlden (föräldrar, syskon, kompisar, djur) både genom sitt eget och andras språk samt genom mycket annat i livet förstås. Har du till exempel tänkt på hur ett barn ofta sitter och sjunger för sig självt medan det leker? Detta är förvisso ett helt annat ämne, men också värt att notera om man intresserar sig för barns utveckling. Musik, ljud, sång, språk.. Alla dessa kulturyttringar som är en så viktig del av människans sociala liv.

   Avslutningsvis vill jag gärna tipsa om att gärna involvera ämnet språk i sången och musiken, alldeles oavsett ålder. Det är så berikande, utvecklande och ger nya perspektiv.


eid=ARCHmX_RxRNLGQG0NAeWGYHtOFk1krVDrapwEGz7SxKOLo53om-Gwa6vklP9C23KhY6dbVk8-SzeUO-t" data-width="225" data-layout="standard" data-action="like" data-size="small" data-show-faces="true" data-share="true">